Додаток 1. Базові Git-команди

Задати e-mail та ім’я

git config --global user.email "[email protected]"
git config --global user.name "Your Name"

Ініціалізувати порожній локальний Git-репозиторій

git init

Клонувати репозиторій, що існує, по HTTP (на прикладі GitHub)

git clone https://github.com/{vendor_name}/{project_name}.git

Або клонувати репозиторій, що існує, за допомогою SSH

git clone [email protected]:{vendor_name}/{project_name}.git

Перевірити стан

git status

Перевірити, чи потрібен pull

git status -uno

Додати файл(и) в індекс

git add file_name

Додати всі файли в індекс

git add .

Покласти зміни в локальний репозиторій

git commit

Покласти зміни в локальний репозиторій і додати одразу коментар

git commit -m "Comment text here..."

Покласти зміни з локального у віддалений репозиторій

git push

Оновити дані (забрати зміни) з віддаленого репозиторію по поточній гілці

git pull

Створити локальну гілку з назвою branch_name

git branch branch_name

Показати лише локальні гілки

git branch

Показати всі локальні та віддалені (remote) гілки

git branch -a

Показати лише віддалені (remote) гілки

git branch -r

Змінити гілку на branch_name

git checkout branch_name

Створити гілку на своєму локальному комп'ютері та перейти в цю гілку

git checkout -b branch_name

results matching ""

    No results matching ""