Document Object Model

DOM (Document Object Model — об’єктна модель документа) — стандартний спосіб представлення веб-сторінок за допомогою набору об’єктів, що визначає набір інтерфейсів, незалежних від платформи і мови, який дозволяє програмам і сценаріям динамічно змінювати структуру, вміст і стиль документів.

results matching ""

    No results matching ""