AJAX, JSON

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) — це веб-технологія, що дозволяє взаємодіяти з сервером без перезавантаження сторінки. AJAX базується на об’єкті XMLHttpRequest. Як видно з назви він замислювався для роботи з XML, що, втім, не заважає використовувати його і в інших цілях. AJAX — це не самостійна технологія, а швидше концепція використання декількох суміжних технологій.

results matching ""

    No results matching ""