Back-end

PHP-фреймворки

 • Laravel
 • Yii 2

Кешування

 • Varnish (HTTP кешування)
 • Redis, Memcache (кешування на рівні додатку)

Пошукові системи

 • Elasticsearch
 • Apache Solr
 • Sphinx (англ. SQL Phrase Index) — це Open Source система повнотекстового пошуку, розроблена Андрієм Аксьоновим. Характеризується швидкою індексацією документів, вміє інтегруватися з найвідомішими СУБД (MySQL, PostgreSQL і т.д.), також має API для поширених мов веб-програмування (PHP, Python, Java і т.д.).

Контейнеризоване середовище

 • Docker — це інструмент з відкритим кодом, який автоматизує розгортання проекту всередині програмного контейнера (англ. software container). Даний інструмент — не єдина платформа для контейнеризації, але на даний момент є найбільшим і найпотужнішим гравцем на ринку.

Хмарні платформи

 • AWS
 • Azure
 • Google Cloud
 • Heroku

results matching ""

  No results matching ""