TCP/IP протокол

Інтернет — це мережа, яка об'єднює силу-силенну пристроїв (персональних комп'ютерів, смартфонів, смарт TV та ін.). Ці пристрої спілкуються між собою (обмінюються даними), використовуючи TCP/IP протокол.

Протокол TCP (Transmission Control Protocol) розбиває передану інформацію на порції і нумерує їх. За допомогою протоколу IP (Internet Protocol) ці частини передаються одержувачу. Далі за допомогою протоколу TCP перевіряється, чи всі частини отримані, а також розміщує їх в потрібному порядку і збирає в єдине ціле.

results matching ""

    No results matching ""