PHP

PHP — популярна, легка у вивченні серверна мова програмування, яка доступна на Linux, Unix, Windows, Mac OS тощо.

Під серверною мовою мається на увазі, що скрипти, написані на PHP, виконуються на сервері.

Типові задачі, які вирішують за допомогою PHP:

  • генерація динамічного контенту, напр, HTML-сторінок на стороні веб-сервера;
  • операції з файлами на сервері;
  • обробка даних з форм, які надійшли від користувачі;
  • робота з базами даних (підтримується велика кількість баз даних);
  • ідентифікація користувачів і контроль доступу;
  • та інше.

РНР є основою дуже популярної системи управління контентом WordPress, платформи для організації електронної комерції Magento тощо.

Активно розвивають PHP фреймворки (Laravel, Symfony, Yii, Phalcon тощо), які дозволяють швидко і якісно будувати нові проекти на цій мові.

Щоб не наступати на граблі і одразу ж вчитись писати код на PHP правильно варто ознайомитись із сайтом phptherightway.com («Правильний шлях»).

Он-лайн курси та додатки

Для освоєння мови спробуйте інтерактивні курси, які доступні як он-лайн, так і через додатки для смартфонів. Наприклад,

Інтерактивні уроки по PHP на Codecademy

results matching ""

    No results matching ""