Front-end

React

React — JavaScript-фреймворк для створення односторінкових додатків. ReactJS дозволяє розробникам створювати великі веб-додатки, які використовують дані, що змінюються з часом, без перезавантаження сторінки. Розробляється під орудою компанії Facebook.

Особливості:

  • Даний фреймворк використовує концепцію, яка називається віртуальний DOM (англ. Virtual DOM). React вибірково змінює лише необхідні елементи на сторінці, що дозволяє робити мінімальну кількість маніпуляцій з DOM.

  • React розроблений навколо концепції багаторазових компонентів, які можуть бути використані повторно в різних проектах.

  • React код працює не лише на стороні клієнта, але також може бути виконаний на стороні сервера.

Angular

Angular — JavaScript-фреймворк з відкритим програмним кодом, який призначений для розробки односторінкових застосунків. Розробляється компанією Google.

TypeScript

TypeScript — мова програмування з відкритим кодом, яка розширює мову JavaScript, додавши їй підтримку статичних типів. Основним розробником TypeScript є Андерс Хейлсберг (з Microsoft), що працював до того над Turbo Pascal, Delphi і C#.

В останньому опитуванні для розробників "Most Loved, Dreaded, and Wanted Languages", проведеному на Stack Overflow, мова програмування TypeScript визнана однією із найбільш улюблених.

results matching ""

    No results matching ""