CSS-препроцесори

CSS-препроцесори (наприклад, Less, Sass і Stylus) розширюють можливості стандартного CSS. Дозволяють використовувати змінні, вкладені правила, mixins, вбудований імпорт тощо. Що в свою чергу допомагає тримати CSS-стилі добре організованими, робить їх більш зрозумілими і компактними. CSS-препроцесори ще називають динамічними мовами стилів.

Браузер не може інтерпретувати синтаксис Less/Sass/Stylus, тому вихідний код повинен бути скомпільований в CSS одним з трьох способів:

  • в браузері за допомогою JavaScript-інструменту;
  • на стороні сервера з використанням мови програмування;
  • локально на вашій машині за допомогою програми.

Sass використовує розширення .scss (напр., style.scss), Less — .less, а Stylus — .styl.

results matching ""

    No results matching ""